Hotarari ale Consiliului Local

 

ARHIVA 2011

 

HCL nr. 1 din 31.01.2011 privind aprobarea Programului de achizitii publice 2011

 

HCL nr. 2 din 31.01.2011 privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a supraf de teren 37 mp de catre concesionara Transgaz SA Medias

 

HCL nr. 3 din 31.01.2011 privind organizarea licitației pentru închirierea unui spatiu în incinta Dispensarului uman în scopul înființări unui punct farmaceutic

 

HCL nr. 4 din 31.01.2011 privind vânzarea unei suprafețe de 450 mp teren intravilan situat în satul Scărlătești, aparținând domeniului privat al comunei Largu

 

HCL nr. 6 din 31.01.2011 privind preluarea în pază de către Ocolul silvic Buzău a suprafeței de 45 ha liziere de protecție din specia salcâm

 

HCL nr. 7 din 11.02.2011 privind aprobarea prevederii în bugetul local pe anul 2011 a sumelor necesare salarizării a 6 asistenti personali si a unei indemnizatii

 

HCL nr. 8 din 11.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Largu pentru anul 2011

 

HCL nr. 9 din 11.02.2011 privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 2011 - forma finală

 

HCL nr. 10 din 11.02.2011 privind aprobarea SF și indicatorii tehnico-economici la proiectul ”Infiintare distributie gaze naturale in comuna Largu

 

HCL nr. 11 din 11.02.2011 privind aprobarea SF și indicatorii tehnico-economici la proiectul ”Modernizare drumuri de exploatare comuna Largu, judetul Buzau

 

HCL nr. 12 din 11.02.2011 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie, aprilie și mai 2011

 

HCL nr. 13 din 28.02.2011 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Largu

 

HCL nr. 14 din 28.02.2011 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgentă pe anul 2011

 

HCL nr. 15 din 28.02.2011 privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă

 

 

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5