Hotarari ale Consiliului Local

 

ARHIVA 2012

 

HCL nr. 1 din 31.01.2012 privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 2012

- Anexă la HCL Largu nr. 1 din 31.01.2012 privind aprobarea Programului de achizitii publice - forma preliminară

 

HCL nr. 2 din 31.01.2012 privind aprobarea regulamentului loca referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriuluil

 

H.C.L. Largu nr. 3 din 03.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Largu pentru anul 2012

 

H.C.L. Largu nr. 4 din 03.02.2012 privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aparținând dom. public și privat ale com. Largu

 

REGULAMENT LOCAL - anexa

 

HCL nr. 5 din 29.02.2012 privind aprobarea Programului de achiziții publice al u.a.t. comuna Largu pentru anul 2012

 

HCL nr. 6 din 29.02.2012 privind înființarea Serviciului public pentru menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor comunale

 

HCL nr. 7 din 29.02.2012 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2012

 

HCL nr. 8 din 29.02.2012 privind modif. crit. proprii de eval. a venit. pot. necesare det . venit. net lunar al benef. de aj. soc. precum și a listei bun. ce conduc la excl. acordării aj.

 

HCL nr. 9 din 29.02.2012 privind organizarea manifestărilor dedicate zilei de 8 martie - Ziua Internațională a Femeii

 

HCL nr. 10 din 29.02.2012 privind alegerea președintelui de ședință a CL Largu pentru martie, aprilie și mai 2012

 

HCL Largu nr. 11 din 30.03.2012 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Largu pentru anul 2012

 

HCL Largu nr. 12 din 30.03.2012 privind aprobarea Planului de actiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către beneficiarii de ajutor social

 

HCL Largu nr. 13 din 30.03.2012 privind schimbarea denumirii Școlii cu clasele I-VIII Largu

 

HCL Largu nr. 14 din 30.03.2012 privind constatarea inexistentei cererilor de arendare, concesiune etc pt suprafate de pajisti 2012

 

HCL Largu nr. 15 din 30.03.2012 privind aprobarea Planului anual de intretinere si imbunatatire a pajistilor 2012

 

HCL Largu nr. 16 din 30.03.2012 privind reducerea zonei de siguranță pentru capacitatile de producere a energiei electrice

 

HCL Largu nr. 17 din 30.03.2012 privind exercitarea drepturilor de uz și servitute de catre SC Wind Energy Advance Tech pentru amplasarea traseelor de cablu aferente parcului eolian

 

HCL Largu nr. 18 din 30.03.2012 privind realizarea SF pentru obiectivul de investitii”platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere”

 

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

 

Arhiva 2011