Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

HOTARARARI CONSILUL LOCAL 2020

HCL nr 1 din 31.01.2020 - privind aprobarea Strategiei Anuală a Achizitiilor publice în anul 2020

HCL nr 2 din 31.01.2020 - privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate in anul 2020 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

HCL nr 3 din 31.01.2020 - privind aprobarea majorarii tarifelor pentru activităţile cuprinse in contractul de concesiune nr.34/15.01.2010 Încheiat cu SC RER SUD S.A.

HCL nr 4 din 31.01.2020 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Largu, judetul Buzau

HCL nr 5 din 31.01.2020 - privind modificarea Anexei la HCL NR. 38/29.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale comunei Largu, judetul Buzau pentru anul fiscal 2020

HCL nr 6 din 31.01.2020 - privind stabilirea conditiilor în care se acorda dreptul de acces pe domeniul public/privat al Comunei Largu, în vederea instalarii de infrastructura de comunicatii electronice, conform dispozitiilor legislatiei in vigoare

HCL nr 7 din 31.01.2020 - privind aprobarea Încheierii contractului de sponsorizare pentru amenajarea unui loc de joaca in incinta gradinitei cu program normal Largu in valoare de 8000 lei cu SC CASA 2002 SRL Bucuresti

HCL nr 8 din 13.02.2020 - privind Jnsusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de achizitii publice

HCL nr 9 din 20.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, judeţul Buzău pentru anul 2020

HCL nr 10 din 20.02.2020 - privind aprobarea utilizării în anul 2020 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Largu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

HCL nr 12 din 27.02.2020 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Largu pentru perioada martie, aprilie, mai 2020

HCL nr 13 din 27.02.2020 - privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice în aparatul de specialitate al primarului comunei Largu pentru anul 2020

HCL nr 14 din 31.03.2020 - privind aprobarea lucrarilor efectuate in baza Contractului de executie lucrari - elemente spatii de joaca la Gradinita cu program normal Largu din comuna Largu, judetul Buzau

HCL nr 16 din 31.03.2020 - privind aprobarea lucrarilor efectuate în baza Contractului de proiectare tehnica si executie lucrari Teren multisport 40x20 m cu gazon sintetic multifunctional in cadrul Scolii Gimnaziale Largu

HCL nr 17 din 30.04.2020 - privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Largu pe trimestrul I anul 2020

HCL nr 18 din 12.05.2020 - privind rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, judeţul Buzău pentru anul 2020

HCL nr 19 din 12.05.2020 - privind necesitatea utilizării in anul 2020 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Largu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

HCL nr 20 din 12.05.2020 - privind aprobarea utiliziirii în anul 2020 a sumei de 142 mii lei din excedentul din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Largu pentru sectiunea dezvoltare din sursa A

HCL nr 21 din 12.05.2020 -din 12.05.2020 - privind ACTUALIZAREA Strategiei Anuală a Achizitiilor publice în anul 2020

HCL nr 22 din 12.05.2020 - privind acordarea unui loc de casa doamnei DOBRE CAMEUA domiciliata in comuna Largu, judetul Buzau

HCL nr 23 din 12.05.2020 - privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 5000 lei, doamnei Vladescu Marioara