Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

DISPOZITII PRIMAR 2020

Dispozitia nr 1 din 06.01.2020 - privind numirea domnului Raileanu Cornel, în funcţia de secretar general al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 2 din 06.01.2020 - privind numirea domnului Beitulovici Silviu Cristian, în funcţia de inspector debutant in aparatul de specialitate al primarului comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 3 din 07.01.2020 - privind acoperirea definitivă din excedentului anilor precedenţi, a deficitului bugetului local pentru sectiunea de dezvoltare

Dispozitia nr 4 din 07.01.2020 - privind acoperirea definitivă a excedentului anilor precedenţi, a deficitului bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii -sursa E

Dispozitia nr 5 din 07.01.2020 - privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Largu judeţul Buzău

Dispozitia nr 6 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru insoţitor domnului Cărbunaru Gabriel, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Cărbunaru Marcela

Dispozitia nr 7 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru insoţitor domnului Dumitru Samoila, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Dumitru Nicolae

Dispozitia nr 8 din 14.01.2020- privind actualizarea indemnizaţiei pentru doamna Pana Paraschiva

Dispozitia nr 9 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru domnul Dumitrache Ion

Dispozitia nr 10 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru doamna Grigore Marina

Dispozitia nr 11 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru pentru insoţitor doamnei Vasile Georgeta reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Dumitru Gheorghe

Dispozitia nr 12 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru domnul Stoian Vasile

Dispozitia nr 13 din 15.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Popa Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Dumitru Sandei

Dispozitia nr 14 din 15.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Irimia Aura, asistent personal al persoanei cu handicap grav Irimia Marius Daniel

Dispozitia nr 15 din 15.01.2020 - privind stabilirea unui salariu de baza lunar pentru doamna Dumitru Natalia, asistent personal al persoanei cu handicap grav Dumitru Andra Elena

Dispozitia nr 16 din 15.01.2020 - privind stabilirea unui salariu de baza pentru doamna Constanda Tudorita, asistent personal al persoanei cu handicap grav Mitrofan Doru Marian

Dispozitia nr 17 din 15.01.2020- privind stabilirea unui salariu de baza lunar pentru doamna Paraschiv Stefana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pana Suzeta

Dispozitia nr 18 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei domnului Constanda Ovidiu, domiciliat În comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 19 din 23 01 2020 - privind acordarea ajutorului social familiei domnului Pavel Gabi, domiciliat in comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 20 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Gazdaru Alina-Liliana, domiciliată in comuna Largu

Dispozitia nr 21 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Grigore Mircea, domiciliat În comuna Largu

Dispozitia nr 22 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Constanda Ovidiu, domiciliat in comuna Largu

Dispozitia nr 23 din 23 01 2020 - privind convocarea În şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Largu,judeţul Buzău

Dispozitia nr 24 din 30 01 2020 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei domnului Radu Marcel, domiciliat În comuna Largu

Dispozitia nr 25 din 25 02 2020 - privind instituirea serviciului de permanenţă În cadrul Primăriei comunei Largu pentru intervalul 05.02.2020 oralS.00-06.02.2020 ora 08.00 ca urmare a atenţionării meteorologice cod galben

Dispozitia nr 26 din 12 02 2020 - privind modificarea articolului nr.1 alin. (1) la Dispozitia nr.2 din 06.01.2020 privind numirea domnului Beitulovici Silviu Cristian, În funcţia de inspector debutant in aparatul de specialitate al primarului comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 44 din 19 03 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Dobre Marian, domiciliat in comuna Largu

Dispozitia nr 45 din 19 03 2020 - privind acordarea ajutorului social domnului Pana Ionel, domiciliat În comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 46 din 19 03 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnei Irimia Anisoara - Ionela, domiciliata În comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 47 din 19 03 2020 - privind modificarea ajutorului social al domnei Irimia Anisoara -Ionela, domiciliata În comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 48 din 19 03 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social al domnei Eftimie Marcela, domiciliata În comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 51 din 19 03 2020 - privind necesitatea Încetării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei domnului Radu Marcel

Dispozitia nr 53 din 20 03 2020 - privind constituirea comisiei de receptie a lucrarii: INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - GRADINITA COMUNA LARGU

Dispozitia nr 54 din 23 03 2020 - privind convocarea În şedinţă de Îndată a Consiliului Local al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 55 din 07 04 2020 - privind indreptarea erorii materiale cu privire la titlul Dispozitiei nr. 54 din 23.03.2020 privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 56 din 07 04 2020 - privind Încetarea ajutorului social acordat domnului Stoian Paul cu domiciliul În comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 57 din 15 04 2020 - privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Vladescu Marioara din functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 din cadrul compartimentului financiar-contabil

Dispozitia nr 58 din 22 04 2020 - privind convocarea În şedinţă ordinara a Consiliului Local al comunei Largu,judeţul Buzău

Dispozitia nr 59 din 22 04 2020 - privind constituirea Comitetului Local Largu pentru situatii de urgenta privind gestioanarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase, avand ca efect producerea secetei pedologice

Dispozitia nr 60 din 29 04 2020 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bocioaca Aneta, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stoican Laura Valeria

Dispozitia nr 61 din 30 04 2020 - privind acordarea indemnizaţiei pentru doamna Bocioaca Aneta insotitor al persoanei cu handicap grav Stoican Laura Valeria din comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 62 din 07 05 2020 - privind convocarea în şedinţă extraordinara a Consiliului Local al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 63 din 28 05 2020 - privind convocarea în şedinţă ordinara a Consiliului Local al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 64 din 21 05 2020 - privind constituirea Comisiei comunale Largu pentru recensamantul general agricol

Dispozitia nr 65 din 28 05 2020 - privind necesitatea încetării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei domnului Ciocan Stefan

Dispozitia nr 66 din 28 05 2020 - privind necesitatea încetării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Tanase Ionela

Dispozitia nr 67 din 28 05 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Bucur Marinela , domiciliata în comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 68 din 28 05 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social al domnului Pavel Gabi, domiciliata în comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 69 din 28 05 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Dobre Cristina, domiciliata în comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 70 din 28 05 2020 - privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Constanda Maria cu domiciliul în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 71 din 28 05 2020 - privind acordarea ajutorului social familiei domnului Stemate Gheorghe, domiciliat în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 72 din 28 05 2020 - privind compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al doamnei Vladescu Marioara, pentru perioada 01.01.2020 -01.05.2020, data la care a aincetat raportul de serviciu

Dispozitia nr 73 din 03 06 2020 - privind indreptarea erorii materiale a.i privire la continutul art. 2 al Dispozitiei nr. 262 din 24.12.2019 privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din cadrul unităţii administrativ-teritoriale comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 74 din 16 06 2020 - privind încetarea ajutorului social acordat domnului Irimia Anisoar cu domiciliul în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 75 din 19 05 2020 - privind convocarea în şedinţă ordinara a Consiliului Local al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 76 din 22 06 2020 - privind acordarea ajutorului social familiei domnului Brinzoiu Ionel, domiciliat în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 77 din 22 06 2020 - privind acordarea ajutorului social familiei domnului Radu Marcel , domiciliat în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 78 din 22 06 2020 - privind acordarea ajutorului social familiei domnului Vasile Constantin, domiciliat în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 79 din 22 06 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social al domnului Grigore Stefan-Ticu, domiciliat în comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 80 din 22 06 2020 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Bucur Marinela, domiciliata în comuna Largu

Dispozitia nr 81 din 22 06 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Grigore Stefan-Ticu , domiciliat în comuna Largu

Dispozitia nr 82 din 22 06 2020 - privind constituirea comisiei de receptie a /ucrarilor pentru proiectul de investitie „Reabilitare cămin cultural sat Largu, comuna Largu, Judeţul Buzău" finantat prin PNDR 2014-2020, sub-Masura 19.2

Dispozitia nr 83 din 25 06 2020 - privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor pentru proiectul de investitie '7eren mult/sport 40X20 m cu gazon sintetic multifunctional"

Dispozitia nr 84 din 29 06 2020 - privind constituirea Comisiei comunale Largu pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021

Dispozitia nr 85 din 29 06 2020 - privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Eftime Marcela cu domiciliul în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 86 din 30 06 2020 - privind încetarea îndemnizaţiei pentru insotitor domnului Dumitru Samoila, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Dumitru Nicolae, domiciliat in comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 87 din 30 06 2020 - privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern mangerial la nivelul U.A.T. Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 88 din 30 06 2020 - privind constituirea si stabilirea atribuţiilor comisiei de gestionare a riscurilor din cadrul structurii funcţionale Primaria Comunei Largu, Judeţul Buzău

Dispozitia nr 89 din 02 07 2020 - privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul local al comunei Largu

Dispozitia nr 90 din 03 07 2020 - privind încetarea ajutorului social acordat familiei domnului Iordache Marian-Florin cu domiciliul în comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 91 din 03 07 2020 - privind suspendarea ajutorului social acordat familiei domnului Pavel Gabi

Dispozitia nr 92 din 13 07 2020 - privind acordarea îndemnizaţiei pentru insotitor domnului Dumitru Samoila, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Dumitru
Nicolae, domiciliat in comuna Largu, judetul Buzau