Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

DISPOZITII PRIMAR 2020

Dispozitia nr 1 din 06.01.2020 - privind numirea domnului Raileanu Cornel, în funcţia de secretar general al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 2 din 06.01.2020 - privind numirea domnului Beitulovici Silviu Cristian, în funcţia de inspector debutant in aparatul de specialitate al primarului comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 3 din 07.01.2020 - privind acoperirea definitivă din excedentului anilor precedenţi, a deficitului bugetului local pentru sectiunea de dezvoltare

Dispozitia nr 4 din 07.01.2020 - privind acoperirea definitivă a excedentului anilor precedenţi, a deficitului bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii -sursa E

Dispozitia nr 5 din 07.01.2020 - privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Largu judeţul Buzău

Dispozitia nr 6 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru insoţitor domnului Cărbunaru Gabriel, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Cărbunaru Marcela

Dispozitia nr 7 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru insoţitor domnului Dumitru Samoila, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Dumitru Nicolae

Dispozitia nr 8 din 14.01.2020- privind actualizarea indemnizaţiei pentru doamna Pana Paraschiva

Dispozitia nr 9 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru domnul Dumitrache Ion

Dispozitia nr 10 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru doamna Grigore Marina

Dispozitia nr 11 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru pentru insoţitor doamnei Vasile Georgeta reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Dumitru Gheorghe

Dispozitia nr 12 din 14.01.2020 - privind actualizarea indemnizaţiei pentru domnul Stoian Vasile

Dispozitia nr 13 din 15.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Popa Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Dumitru Sandei

Dispozitia nr 14 din 15.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Irimia Aura, asistent personal al persoanei cu handicap grav Irimia Marius Daniel

Dispozitia nr 15 din 15.01.2020 - privind stabilirea unui salariu de baza lunar pentru doamna Dumitru Natalia, asistent personal al persoanei cu handicap grav Dumitru Andra Elena

Dispozitia nr 16 din 15.01.2020 - privind stabilirea unui salariu de baza pentru doamna Constanda Tudorita, asistent personal al persoanei cu handicap grav Mitrofan Doru Marian

Dispozitia nr 17 din 15.01.2020- privind stabilirea unui salariu de baza lunar pentru doamna Paraschiv Stefana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pana Suzeta

Dispozitia nr 18 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei domnului Constanda Ovidiu, domiciliat În comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 19 din 23 01 2020 - privind acordarea ajutorului social familiei domnului Pavel Gabi, domiciliat in comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 20 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Gazdaru Alina-Liliana, domiciliată in comuna Largu

Dispozitia nr 21 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Grigore Mircea, domiciliat În comuna Largu

Dispozitia nr 22 din 23 01 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Constanda Ovidiu, domiciliat in comuna Largu

Dispozitia nr 23 din 23 01 2020 - privind convocarea În şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Largu,judeţul Buzău

Dispozitia nr 24 din 30 01 2020 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei domnului Radu Marcel, domiciliat În comuna Largu

Dispozitia nr 25 din 25 02 2020 - privind instituirea serviciului de permanenţă În cadrul Primăriei comunei Largu pentru intervalul 05.02.2020 oralS.00-06.02.2020 ora 08.00 ca urmare a atenţionării meteorologice cod galben

Dispozitia nr 26 din 12 02 2020 - privind modificarea articolului nr.1 alin. (1) la Dispozitia nr.2 din 06.01.2020 privind numirea domnului Beitulovici Silviu Cristian, În funcţia de inspector debutant in aparatul de specialitate al primarului comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 44 din 19 03 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Dobre Marian, domiciliat in comuna Largu

Dispozitia nr 45 din 19 03 2020 - privind acordarea ajutorului social domnului Pana Ionel, domiciliat În comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 46 din 19 03 2020 - privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnei Irimia Anisoara - Ionela, domiciliata În comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 47 din 19 03 2020 - privind modificarea ajutorului social al domnei Irimia Anisoara -Ionela, domiciliata În comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 48 din 19 03 2020 - privind modificarea cuantumului ajutorului social al domnei Eftimie Marcela, domiciliata În comuna Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 51 din 19 03 2020 - privind necesitatea Încetării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei domnului Radu Marcel

Dispozitia nr 53 din 20 03 2020 - privind constituirea comisiei de receptie a lucrarii: INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - GRADINITA COMUNA LARGU

Dispozitia nr 54 din 23 03 2020 - privind convocarea În şedinţă de Îndată a Consiliului Local al comunei Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 55 din 07 04 2020 - privind indreptarea erorii materiale cu privire la titlul Dispozitiei nr. 54 din 23.03.2020 privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Largu, judetul Buzau

Dispozitia nr 56 din 07 04 2020 - privind Încetarea ajutorului social acordat domnului Stoian Paul cu domiciliul În comuna Largu, judeţul Buzău

Dispozitia nr 57 din 15 04 2020 - privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Vladescu Marioara din functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 din cadrul compartimentului financiar-contabil

Dispozitia nr 58 din 22 04 2020 - privind convocarea În şedinţă ordinara a Consiliului Local al comunei Largu,judeţul Buzău

Dispozitia nr 59 din 22 04 2020 - privind constituirea Comitetului Local Largu pentru situatii de urgenta privind gestioanarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase, avand ca efect producerea secetei pedologice

Dispozitia nr 60 din 29 04 2020 - privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bocioaca Aneta, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stoican Laura Valeria

Dispozitia nr 61 din 30 04 2020 - privind acordarea indemnizaţiei pentru doamna Bocioaca Aneta insotitor al persoanei cu handicap grav Stoican Laura Valeria din comuna Largu, judetul Buzau