Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Declaratii avere si interese

 FUNCTIONARI PUBLICI  2019  2020

RADU TUTA

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

 OLTEANU IONELA OCTAVIA

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

  Declaratie ITERESE

 IONASCU MARIN

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE 

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

 POPA STEFAN

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

 MIHAI AURELIA

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

 VLADESCU MARIARA

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratii avere si interese - CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI   2019 2020
Petre Petrică

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Radu Elena

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Cazan Ion Marius

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Pană Georgel Adrian

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Iordache Săndica

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Tudorache Anica

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Tătulescu Viorel

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Pană  Vasile

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Constantin Sorin

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Iordache Aurelian

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE

Declaratie AVERE

Declaratie ITERESE