Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Rezultatul selecţiei dosarelor de Înscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante, de referent, clasa III, grad asistent

DOCUMENTUL AICI

     Având în vedere prevederile art. 40 alin. (I) lit. a) şi art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 61 1/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

candidatului

Funcţia

publică

Instituţia sau

autoritatea

publică

Rezultatul

selectiei

dosarelor

1 NEGOITA FLORICA

Referent,

clasa III,

grad asistent

Primaria

comunei Largu,

Judetul Buzau

RESPINS

Nu indeplineste

conditiile prevazute

de art.468 alin. ( 1)

lit. a) din

O.U.G. nr.57/2019

 

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.12.2019, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Largu, Judetul Buzau.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
• Afişat astăzi, 17.12.2019, ora 11°0, la sediul Primariei comunei Largu, Judetul Buzau

                                                                                         Secretar,

                                                                                         Radu Tuta

Concurs - Secretar general

DOCUMENTUL AICI

   Primăria Comunei Largu, organizează la sediul Primariei comunei Largu, judeţul Buzău, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Secretar general al comunei Largu, motiv pentru care doreste publicarea anuntului de recrutare in data de 22.11.2019.

1. Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare, începand cu data de 22.11.2019 până in data de 11.12.2019, ora 16,00 ;
- selecţia dosarelor se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,

- sustinere proba scrisa in data de 23.12.2019, ora 10,00 ;
- sustinerea probei interviu se face in conformitate cu art.56 din H.G. nr. 611/2008 actualizata.

Citește mai mult:Concurs - Secretar general

Concurs - Inspector debutant

DOCUMENTUL AICI

     Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de inspector debutant in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul U.A.T. Largu.

1. Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului până la data de 11.12.2019, ora 16,00 ;

- sustinere proba scrisa in data de 23.12.2019, ora 10,00 ;
- sustinere probei interviu se face în conformitate cu art.56 din H.G.nr.611/2008 actualizată.

Citește mai mult:Concurs - Inspector debutant

Concurs - Referent clasa III grad profesional asistent

DOCUMENT AICI

     Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de referent clasa III grad profesional asistent, Compartiment Stare Civila in cadrul U.A.T. Largu, motiv pentru care doreste publicarea anuntului de recrutare in data de 22.11.2019.

1. Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea cocursului pana la data de 11.12.2019, ora 16,00 ;

Citește mai mult:Concurs - Referent clasa III grad profesional asistent

ANUNT ANGAJARE - 18 aprilie 2019

ANUNT ANGAJARE

   ACOR Filiala Buzau  angajeaza  persoana cu contract de munca pentru  perioada determinata 12  luni , pe urmatorul post:

Referent stare civila , pentru primaria comunei  Largu .

Referent compartiment cadastru si urbanism , pentru primaria comunei Largu .

    Dosarul se va depune pana pe  22.04.2019. , ora 12 , la serviciul contabilitate , str.Colonel Buzoianu, nr.42 , Buzau ,si va contine obligatoriu o cerere , un CV , copie CI , acte studii , dovada calificarilor .

Relatii la adresa de mai sus sau la telefon 0745189904, Stroescu Julianna.